Huishoudelijk reglement Bert’s Boxx

Praktisch

 • Bert’s Boxx is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren en in noodgevallen op 06-25505272 en het kantoor is op afspraak geopend.
 • Uw unit is vrij toegankelijk van 06.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week. Het is niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw aanwezig te zijn.
 • Indien u uw toegangscode bent vergeten, dient u zich persoonlijk te melden bij Bert’s Boxx.

Veiligheid

 • Gebruik de nooddeuren alleen in geval van nood.
 • Uw toegangscode is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden doorgegeven worden.
 • In het gebouw worden video-opnamen gemaakt door het video bewakingssysteem. Bert’s Boxx kan en mag deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen in strijd met de huurovereenkomst en/of het huishoudelijk reglement.
 • Aan onderzoeken door justitiële autoriteiten – of andere daartoe bevoegde instanties – zal Bert’s Boxx altijd medewerking verlenen. Als huurder dient u dientengevolge uw medewerking te verlenen.
 • Voorkom schade aan de toegangsdeur en uw voertuig. Wacht bij het betreden van het gebouw tot de overheaddeur volledig geopend is.
 • Uit veiligheidsoverwegingen dient u met uw voertuig om het gebouw stapvoets (5 kilometer per uur) te rijden. Draaiende motoren voor het gebouw zijn niet toegestaan, evenals het parkeren op de doorgaande weg. Gebruik hiervoor de aangewezen parkeervakken indien deze vrij zijn. (Belemmer de doorgang niet)
 • In het gebouw en in het kantoor van Bert’s Boxx geldt een strikt rookverbod.

Huurkosten & schade

 • Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen. (Dus voor de 16e van de maand opzeggen)
 • De maandelijkse huur dient iedere maand uiterlijk op de nieuwe huurtermijn, zoals vastgelegd in de huurovereenkomst, te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen wordt uw toegangscode automatisch geblokkeerd en worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze kunnen oplopen tot €50,00.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
 • Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk bij Bert’s Boxx.
 • Uw goederen zijn bij ons veilig opgeslagen en worden veelal door uw eigen inboedelverzekering gedekt. Controleer hiervoor uw verzekeringspolis.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw unit. Aan het einde van de huurperiode dient de unit schadevrij, bezemschoon en vrij van het slot te worden opgeleverd. Indien de unit niet in goede staat wordt opgeleverd, worden schoonmaak – dan wel verwijderingskosten aan u in rekening gebracht.
 • U bent verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is op straffe van een boete van minimaal €50,00 niet toegestaan enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal etc. binnen en /of rond het gebouw achter te laten.